ESPAI NATURA

Les persones i la fauna dels Pirineus comparteixen un sol espai, un únic i ampli territori. Dita convivència mereix ser reconeguda com un element enriquidor i que cal ser treballada des de tots els nivells de la societat.