FALLES, HAROS I BRANDONS

El desembre de 2015 la UNESCO va incorporar les Festes del Solstici d’Estiu als Pirineus a la Llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat; un fet que va promoure la creació de la present càtedra i que va fer d’aquesta festivitat una de les principal línies d’acció de la mateixa.

En aquest sentit, es vol treballar per a la salvaguarda de la tradició de les Falles, Haros i Brandons, fomentant investigacions de caràcter històric i etnogràfic, així com elaborant projectes educatius i activitats d’àmbit divulgatiu o de promoció.

Una de les tasques que actualment s’està desenvolupant és un Model de Salvaguarda per a les Falles, Haros i Brandons, que properament serà avaluat i sotmès a una prova pilot.

Igualment s’estan dissenyant materials pedagògics de caràcter manipulable que seran oferts a les escoles i als mestres de primària per a què puguin treballar una de les mostres de patrimoni cultural immaterial dels Pirineus i li atorguin, d’aquesta manera, el valor que es mereix.