RAIERS

La transformació dels rius i les conques hidrogràfiques del nostre territori va provocar un canvi substancial en el transport de la fusta, que va deixar de baixar-se riu avall. Aquest fet va comportar alhora la desaparició de l'ofici de raier cap als anys 30 del segle passat. Al cap dels anys, l'Associació Cultural dels Raiers de la Ribera del Segre (Coll de Nargó) i l'Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa (La Pobla de Segur i el Pont de Claverol) han fet possible tornar a reviure aquest ofici com una expressió cultural i tradicional.

L'interès de l'associació pallaresa per descobrir llocs on també existia o es commemorava l'ofici va tenir com a fruit la constitució de l'Associació Internacional de Raiers.